Container voor diverse afvalstromen van Iksloopgoedkoop.nl

Schoon Puin

Indien bij slopen of verbouwen grote hoeveelheden zuiver puin overblijven dan kunt u daarvoor een puincontainer bestellen.

Het onderstaande afval mag wel in een schoon puin container:
- Alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk
- Alle steenhoudende materialen afkomstig van betonconstructies zonder verontreiniging

Het onderstaande afval mag niet in een schoon puin container:
- Stukwerkpuin
- Gasbeton
- Asfaltbeton
- Gipsproducten
- Puin met roet of asbest
- Overige afvalstromen die geen steen zijn (bv. hout, ijzer, plastic, e.d.)


Bestel een container voor schoon puin

Bij IkSloopGoedkoop.nl hebben we diverse afvalcontainers beschikbaar voor schoon puin.
Bestel hier uw container.