Container voor diverse afvalstromen van Iksloopgoedkoop.nl

Grondafval

Gaat u de tuin afgraven of een vijver aanleggen, dan komt hier grond bij vrij. Indien dit visueel schoon is en niet afkomstig van een verdachte locatie dan kunnen wij dit over het algemeen door heel Nederland afvoeren. Als het om grotere hoeveelheden gaat dan is het verstandig om eerst telefonisch contact met ons op te nemen om te kijken of u een analyse nodig hebt.

Het onderstaande afval mag wel in een grondcontainer:
- Visueel schone grond
- Zand
- Tuinaarde
- Graszoden
- Puin en wortels max 5%

Het onderstaande afval mag niet in een grondcontainer:
- Grond afkomstig van industrie terreinen
- Grond van verdachte locatie, volgens grondkaart gemeente
- Boomstronken
- Vervuiling door steen of andere materialen (meer de 5%);
- Vervuiling door olie of andere vloeistoffen

Bestel een container voor grondafval

Bij IkSloopGoedkoop.nl hebben we diverse afvalcontainers beschikbaar voor grondafval.
Bestel hier uw container.