Container voor diverse afvalstromen van Iksloopgoedkoop.nl

Groenafval

Indien u gaat snoeien of tuinieren dan ontstaat er groenafval, in heel Nederland kunt u groenafval laten afvoeren.

Het onderstaande afval mag wel in een groenafvalcontainer:
Groenafval dat vrijkomt bij het tuinieren dat composteerbaar is (ook na versnippering en verhakseling) zoals: takken, snoeihout, struiken, e.d.

Het onderstaande afval mag niet in een groenafvalcontainer:
Alles wat niet composteert zoals bijvoorbeeld:
- Boomstronken
- Hout
- Papier
- Verpakkingen
- Aanhangende vervuilde grond en zand
- Vervuild plantsoenafval
- Overige afvalstromen (bv. ijzer, steen, hout, plastic, e.d.)

Bestel een container voor groenafval

Bij IkSloopGoedkoop.nl hebben we diverse afvalcontainers beschikbaar voor groenafval.
Bestel hier uw container.