Container voor diverse afvalstromen van Iksloopgoedkoop.nl

Dakafval

Onder dakafval vallen alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het verbouwen en klussen rondom en in de woning en of gebouw.

Het onderstaande afval mag wel in een dakafvalcontainer:
- Teerhoudend dakafval
- Bitumineus dakafval
- Composieten van teerhoudend- of bitumineus dakafval
- Dakgrind of hout, verkleefd met teer of bitumen.

Het onderstaande afval mag niet in een dakafvalcontainer:
- Chemisch afval
- Asbesthoudend (of -gelijkend) materiaal
- Grond / zand

Bestel een container voor dakafval

Bij IkSloopGoedkoop.nl hebben we diverse afvalcontainers beschikbaar voor dakafval.
Bestel hier uw container.