Container voor diverse afvalstromen van Iksloopgoedkoop.nl

Bouw- en Sloopafval

Hieronder staat wat wel en niet tot bouw- en sloopafval behoort. Bouw- en sloopafval kunt u in heel Nederland laten afvoeren.

Het onderstaande afval mag wel in een bouw- en sloopafval container:
Het afval afkomstig van de Badkamer, Keuken, Woonkamer, Muren en wanden, Vloeren.

Het volgende afval mag niet in een bouw- en sloopafval container:
- Chemische stoffen zoals; verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke
- Schoorsteenpuin
- Dakleer
- Dakgrind
- Asbesthoudend (of -gelijkend) materiaal
- Teerhoudend asfalt
- Roetresten
- Organisch afval
- Elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

 

 

Bestel een container voor bouw- en sloopafval

Bij IkSloopGoedkoop.nl hebben we diverse afvalcontainers beschikbaar voor bouw- en sloopafval. Bestel hier uw container.